Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona

Ets a: Portada


Facultat d'Infermeria


Presentació per la responsable d'ensenyament

En el grau d'nfermeria, el nostre principal objectiu és formar professionals capaços de promoure la salut, prevenir la malaltia i oferir cures de qualitat a les persones amb problemes de salut, en la rehabilitació de la malaltia així com al final de la vida.

Amb aquest objectiu, oferim una formació integral i personalitzada, en la qual és fonamental l'adquisició de competències en les relacions humanes, en el maneig de tecnologia així com de capacitat crítica, reflexiva i compromís social. L'adquisició d'aquestes competències pretén en tot moment preservar l'essència de la professió: CUIDAR en el més ampli sentit de la paraula.

Treballem amb l'estudiant estratègies de relació per ajudar a pacients i famílies a resoldre problemes i afrontar canvis en l'estil de vida, la manipulació i ús de tecnologia associada a les cures de salut, o com organitzar-se i implicar-se en el treball des d'un punt de vista ètic i de compromís amb les persones. Amb aquesta finalitat, la Facultat està dotada de laboratoris de simulació equipats amb l'última tecnologia, es treballa amb grups reduïts i metodologies innovadores com l'aprenentatge basat en problemes (ABP), i es programen pràctiques clíniques tutoritzades des de primer curs. A més, es treballa posant especial èmfasi en l'aprenentatge continu, la qual cosa significa aprendre de fonts d'informació acreditada, de l'experiència pràctica i contribuir en els treballs de grup, entre altres aspectes rellevants.

Cal destacar, que el nostre projecte acadèmic està directament vinculat a l'assistència professional en els diferents àmbits d'atenció. Per aquest motiu oferim un ampli ventall de pràctiques en hospitals del nostre entorn, centres d'atenció primària, centres de salut mental, centres de geriatria o de cures pal·liatives.

D'altra banda, la Facultat aposta per un aprenentatge i projecció internacional de manera que la formació es pot completar amb programes d'internacionalització com el programa Erasmus, l'European Nursing Module Network (ENM), o amb la xarxa International Network of Universities (INU).La participació en aquests programes pot contribuir al domini de la competència lingüística que, tot i no ser imprescindible per obtenir el títol de grau, és important a nivell curricular. També per reforçar l'aprenentatge científic, o obrir possibilitats de treball professional en altres països.

L'estudiant també pot sol·licitar, mitjançant el programa SICUE-Sèneca, realitzar part de la seva formació en una altra Universitat del territori espanyol.

Durant tota la seva trajectòria l'alumne disposa de l'assessorament d'un tutor o d'una tutora acadèmic/a, i de tot el nostre equip docent format per professorat permanent i associats vinculats a la pràctica professional així com de les persones de l'equip tècnic administratiu.

Alba Roca, Núria Albacar i Lourdes Rubio

Responsables del grau d'Infermeria


© Universitat Rovira i Virgili - Avís legal - Política de galetes - Accessibilitat