Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona

Ets a: Portada > Informació del Procediment per a l'Assignació de Centre de Pràctiques


Facultat d'Infermeria


Informació del Procediment per a l'Assignació de Centre de Pràctiques

PROTOCOL D'ASSIGNACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2019-20

Informació assignació pràctiques 1r Curs (2019-20)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació assignació pràctiques 2n Curs (2019-20)

  • Campus Catalunya
    • Oferta de places 18234110 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
  • Campus Terres de l'Ebre
    • Oferta de places 18244110
  • Seu Baix Penedès
    • Oferta de places 18254110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació assignació pràctiques 3r curs (2019-20)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació assignació pràctiques 4rt curs (2019-20)

  • Seu Baix Penedès

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació per sol·licitar realitzar les pràctiques clíniques en un altre campus

Si l’estudiant vol sol·licitar realitzar les seves les Pràctiques Clíniques en un altre campus que no és el seu (Campus de les Terres de l’Ebre, Campus Catalunya i Seu Baix Penedès), cal que presenti una sol·licitud a l’Oficina de Suport del Deganat de la Facultat d’Infermeria, que centralitzarà totes les sol·licituds.

Caldrà tenir motius raonats: econòmics, de salut, laborals, etc.

Totes les sol·licituds seran estudiades pel consell de direcció i què consultarà amb els coordinadors/es de les assignatures la disponibilitat de llocs de pràctiques. El nombre de canvis acceptats no podrà ser superior al nombre que el centre receptor pugui assumir.

La resolució de canvi de campus es farà arribar a l’estudiant i a les coordinadores d’assignatura tant del campus de procedència com del de destí.

Pràctiques de primer curs:

La data per fer la sol·licitud és del 3 al 14 de Febrer de 2020.

Pràctiques de segon curs:

La data per fer la sol·licitud és del 3 al 14 de Febrer de 2020.

Pràctiques de tercer curs:

La data per fer la sol·licitud és del 14 al 18 d'octubre de 2019.

Pràctiques de quart curs:

De l'1 al 13 de juliol de 2020 en període ordinari (Aquesta període servirà per saber quantes sol·licituds hi ha aproximadament.

Del 7 al 10 de setembre de 2020 en període extraordinari. La resolució dels canvis de campus de les pràctiques de quart curs serà al setembre en funció de les sol·licituds i de les places disponibles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


© Universitat Rovira i Virgili - Avís legal - Política de galetes - Accessibilitat