Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona

Ets a: Portada > Informació del Procediment per a l'Assignació de Centre de Pràctiques


Facultat d'Infermeria


Informació del Procediment per a l'Assignació de Centre de Pràctiques

PROTOCOL D'ASSIGNACIÓ DE LES PRÀCTIQUES CLÍNIQUES 2017-18

Informació assignació pràctiques 1r Curs (2017-18)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació assignació pràctiques 2n Curs (2017-18)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació assignació pràctiques 3r curs (2017-18)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació assignació pràctiques 4rt curs (2017-18)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació realitzar pràctiques en un altre campus

Si l’estudiant vol sol·licitar realitzar les seves les Pràctiques Clíniques en un altre campus que no és el seu (Campus de les Terres de l’Ebre, Campus Catalunya i Seu Baix Penedès), cal que presenti una sol·licitud a l’Oficina de Suport del Deganat de la Facultat d’Infermeria, que centralitzarà totes les sol·licituds:

a. La data de sol·licitud per a les pràctiques de 1r i 2n és de l'1 al 15 de Febrer 2019. L'inici de pràctiques serà o del 25 de març al 26 d'abril, o del 6 de maig al 14 de juny.

b. La data de sol·licitud per a les pràctiques de 3r és del 22 d'octubre al 5 de novembre. L'inici de pràctiques serà del 8 de gener al 22 de març de 2019.

c. La data de sol·licitud per a les pràctiques de 4t és del 2 al 13 de juliol de 2018 (Aquesta data servirà per saber quants seran aproximadament. La resposta es donarà al del 4 al 14 de setembre ) . L'inici de pràctiques serà del 25 de setembre al 24 de maig de 2019.

Caldrà tenir motius raonats: econòmics, de salut, laborals, etc.

Totes les sol·licituds seran estudiades pel consell de direcció i què consultarà amb els coordinadors/es de les assignatures la disponibilitat de llocs de pràctiques. El nombre de canvis acceptats no podrà ser superior al nombre que el centre receptor pugui assumir.

La resolució de canvi de campus es farà arribar a l’estudiant i a les coordinadores d’assignatura tant del campus de procedència com del de destí.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


© Universitat Rovira i Virgili - Avís legal - Política de galetes - Accessibilitat