Universitat Rovira i Virgili - La universitat pública de Tarragona

Ets a: Portada > La Facultat > Garantia de la Qualitat


Facultat d'Infermeria


La Facultat

Garantia de la Qualitat

La URV ha elaborat un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) genèric per a tots els centres de la Universitat, basat en el cicle de millora continua (planificar, fer, avaluar, actuar en conseqüència i retre comptes). Tot i que aquest sistema és únic, cada centre l'ha particularitzat.

La Facultat d’Infermeria es va comprometre a impulsar i donar suport explícit a l’adaptació de la Facultat al model de garantia de la qualitat docent de la URV, així com a la seva implementació i millora continua. Ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre, on es defineixen i documenten els processos que conformen el seu sistema de garantia interna de la qualitat

     

La Facultat d’Infermeria ha elaborat la seva pròpia política de qualitat, com a mostra del seu compromís amb la qualitat dels serveis que ofereix als seus estudiants, al personal docent i investigador i al personal d’administració i serveis vinculat al centre.

El treball de la URV per establir un nou mapa de titulacions oficials de grau adaptat a la nova estructura de títols derivada del procés d’adaptació a l’EEES ha culminat, a la Facultat d'Infermeria, amb la verificació i autorització de la titulació de grau: el grau en Infermeria.

 

En el marc general de l’Espai Europeu d'Educació Superior, la tutoria esdevé una part substancial del procés d’ensenyament-aprenentatge universitari i una estratègia per promoure’n la millora. Dins d'aquest context, la Facultat d'Infermeria ha dissenyat i aprovat el seu Pla d'Acció Tutorial, per tal de donar resposta a la necessitat d’orientació dels seus estudiants.

 

Informes de seguiment i autoinformes d'acreditació:

2019-2020

2018-2019

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

2009-2010

 

Informes d’Avaluació Externa

Indicadors de grau i màster:

  • Indicadors 2019-2020

 
  • Indicadors 2018-2019

 
  • Indicadors 2017-2018

 
  • Indicadors 2016-2017

 
  • Indicadors 2015-2016

 
 
 Evolució de la taxa de graduació de la FI 2014-2015  
 
 
 
 

 

 

Professorat del Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria


© Universitat Rovira i Virgili - Avís legal - Política de galetes - Accessibilitat